Potasall-Ca

Garanti Edilen İçerik (%w/w)

Toplam Azot (N) 7 Nitrat Azot (N) 7 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 21 Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) 11 pH 7,5 Yoğunluk 1,5

 

Uniformagro Tarım, bitki besleme alanındaki bilgi birikimi ve mevcut ürünleri ile sürdürülebilir tarımsal üretimde, ülkemiz tarım sektörünün çözüm ortağıdır.

© 2021 Tüm Hakları Saklıdır.